thiết bị bếp

thiết bị bếp

thiết bị bếp

thiết bị bếp

thiết bị bếp
thiết bị bếp
THIẾT BỊ BẾP CÔNG NGHIỆP

Tủ đông thực phẩm

Tủ đông cửa kính công nghiệp

ID:GN1200BTG2M

Giá:Liên hệ

Tủ mát cửa kính công nghiệp

ID:GN1200BTG2

Giá:Liên hệ

Tủ đông 4 cửa công nghiệp

ID:GN1200BT4M

Giá:Liên hệ

Tủ mát 4 cửa công nghiệp

ID:GN1200BT4

Giá:Liên hệ

Tủ đông 2 cửa công nghiệp

ID:GN550BT2M

Giá:Liên hệ

Tủ mát 2 cửa công nghiệp

ID:GN550BT2

Giá:Liên hệ

Bàn đông 1,8m công nghiệp

ID:TD0.4AL3F-DM

Giá:Liên hệ

Bàn mát 1,8m công nghiệp

ID:TD0.4AL3F-D

Giá:Liên hệ

Bàn đông 1,5m công nghiệp

ID:TD0.3AL2F-DM

Giá:Liên hệ

Bàn mát 1,5m công nghiệp

ID:TD0.3AL2F-D

Giá:Liên hệ

Bàn đông 1,2m nhà hàng

ID:TD0.2AL2F-DM

Giá:Liên hệ

Bàn mát 1,2m nhà hàng

ID:TD0.2AL2F-D

Giá:Liên hệ

Tủ đông công nghiệp

ID:NW-TDNH-4C

Giá:Liên hệ

Tủ đông công nghiệp

ID:NW-TD-4C

Giá:Liên hệ

Tủ đông nhà hàng

ID:NW-TDB-4C

Giá:Liên hệ

Bàn mát salad

ID:NW-SLBT1500

Giá:Liên hệ

Tủ đông cửa kính

ID:NW-TDK-2C

Giá:Liên hệ

Tủ đông cửa kính inox SUS304

ID:NW-TDK-2C

Giá:49.000.000 VNĐ

Bàn mát salad

ID:NW-BMSL-18

Giá:Liên hệ

Bàn mát pizza

ID:NW-BMSL-18

Giá:Liên hệ

Bàn đông SUS304

ID:NW-BD-15

Giá:29.000.000 VNĐ

Bàn đông INOX304

ID:NW-BD-28

Giá:29.000.000 VNĐ

Tủ đông inox 304 cửa kính

ID:NW-TDK-2S

Giá:49.000.000 VNĐ

Bàn đông SUS304

ID:NW-12-SS

Giá:23.000.000 VNĐ

Bàn đông SUS304

ID:NW-15-SS

Giá:26.000.000 VNĐ

Tủ đông inox -22*C SUS 304

ID:NW-TD-2CS

Giá:38.000.000 VNĐ

Bàn đông inox SUS ốp đá

ID:NW-BMD-20

Giá:38.000.000 VNĐ

Bàn mát Salad

ID:NW-BM-SL20

Giá:28.000.000 VNĐ

Bàn đông inox SUS304

ID:NW-BD-18

Giá:26.000.000 VNĐ

Bàn đông inox SUS304

ID:NW-BD-12

Giá:23.000.000 VNĐ

Tủ cấp đông nhanh -40*C SUS304

ID:NW-TDN-40

Giá:65.000.000 VNĐ

Tủ đông cửa kính -22*C SUS304

ID:NW-TDK-2CS

Giá:49.000.000 VNĐ

Tủ đông cửa kính -22*C SUS304

ID:NW-TDK-2CS

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ đông thực phẩm -22*C SUS304

ID:NW-TD-2CS

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ đông 1 cửa -22*C SUS304

ID:NW-TD-1CS

Giá:26.000.000 VNĐ

Tủ đông thực phẩm SUS304

ID:NW-TD-4C

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ cấp đông nhanh SUS304

ID:NW-CDN-20

Giá:65.000.000 VNĐ

Tủ mát cánh kính SUS304

ID:NW-TDCK-4C

Giá:47.000.000 VNĐ

Tủ đông 2 cửa SUS304

ID:NW-TD-2CS

Giá:49.000.000 VNĐ

Tủ đông cánh kính SUS304

ID:NW-TDNWW-2

Giá:49.000.000 VNĐ

Tủ cấp đông nhanh SUS304

ID:NW-798-20

Giá:Liên hệ

Tủ đông SUS304

ID:NW-BEU-2

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ đông SUS304

ID:NW-BEU-688S

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ đông thực phẩm SUS304

ID:NW-4-CC

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ đông thực phẩm SUS304

ID:NW-4-SCM

Giá:37.000.000 VNĐ

Tủ đông thực phẩm SUS304

ID:NW-BEI4

Giá:Liên hệ

Tủ đông thực phẩm SUS304

ID:NW-4-CC

Giá:37.000.000 VNĐ

Tủ đông nhà bếp SUS304

ID:NW-4-CC

Giá:37.000.000 VNĐ

Bàn đông thực phẩm

Bàn mát khay salad NW-BMSL-18

ID:NW-BMSL-18

Giá:Liên hệ

Bàn mát Salad 1,8m

ID:NW-BMSL-18

Giá:Liên hệ

Bàn mát cửa kính

ID:NW-BL-18

Giá:27.000.000 VNĐ

Bàn mát cửa kính quầy bar

ID:NW-BL-18

Giá:27.000.000 VNĐ

Bàn mát cửa kính NW-BL-18

ID:NW-BL-18

Giá:27.000.000 VNĐ

Bàn đông SUS304

ID:NW-12-SS

Giá:23.000.000 VNĐ

Bàn đông SUS304

ID:NW-15-SS

Giá:26.000.000 VNĐ

Bàn mát NW-15-3

ID:NW-15-3

Giá:24.000.000 VNĐ

Bàn mát NW-18-5

ID:NW-18-5

Giá:28.000.000 VNĐ

Bàn mát 4 cửa NW-18-5

ID:NW-18-5

Giá:28.000.000 VNĐ

Bàn mát quầy bar NW-18-5

ID:NW-18-5

Giá:Liên hệ

Bàn mát NW-15-3

ID:NW-15-3

Giá:Liên hệ

Bàn mát 3cửa kính NW-15-3

ID:NW-15-3

Giá:22.000.000 VNĐ

Bàn mát

ID:NW-898R

Giá:22.000.000 VNĐ

Bàn mát NW-15-4

ID:NW-15-4

Giá:22.000.000 VNĐ

Bàn đông 1.8m 3 cửa

ID:NW-678S

Giá:28.000.000 VNĐ

Bàn mát kéo 4 hộc

ID:NW-KH-15

Giá:32.000.000 VNĐ

Bàn mát Salad

ID:NW-SL-15

Giá:35.000.000 VNĐ

Bàn mát

ID:NW-SCM-15

Giá:Liên hệ

Bàn mát

ID:NW-678-SCM

Giá:Liên hệ

Bàn đông inox

ID:NW-15-TD

Giá:Liên hệ

Bàn đông

ID:NW-15-BDTP

Giá:24.000.000 VNĐ

Bàn mát

ID:NW-12-BL

Giá:32.000.000 VNĐ

Bàn mát

ID:NW-15-DB

Giá:28.000.000 VNĐ

Bàn mát

ID:NW-15-BE

Giá:28.000.000 VNĐ

0