Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem

Tủ trưng bày bánh kem
Tủ trưng bày bánh kem
NGÀNH BÁNH

TỦ TRƯNG BÀY BÁNH KEM

Tủ trưng bày socola

ID:NW-12-SCL

Giá:Liên hệ

Tủ trưng bày socola

ID:NW-SCL-12

Giá:Liên hệ

Tủ bánh kem mini để bàn

ID:NW-TBDB-900

Giá:22.500.000 VNĐ

Tủ bánh mini để bàn

ID:NW-TBMN-900

Giá:22.500.000 VNĐ

Tủ bánh kem NW-18-05S

ID:NW-18-05S

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem

ID:NW-1805

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem

ID:NW-12-20

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem

ID:NW-12-4

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 1,2m

ID:NW-12-3

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem mini 900

ID:NW-MN-900

Giá:29.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem

ID:NW-15-3

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng 1,8m

ID:NW-TBK5-18

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem cửa mở trước

ID:NW-12-3SR

Giá:37.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-5

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-5

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-18-4

Giá:44.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-4-18

Giá:44.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-4-18

Giá:Liên hệ

Tủ bánh kem

ID:NW-4-18

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 3 tầng

ID:NW-18-3

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-18-4

Giá:44.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-15-4

Giá:39.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 3 tầng

ID:NW-12-3

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 900

ID:NW-900-3

Giá:29.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 3 tầng

ID:NW-15-3

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-15-4

Giá:42.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-05

Giá:54.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-15-5

Giá:54.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-5

Giá:47.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-15-5

Giá:47.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-15-5

Giá:54.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-5

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh để bàn

ID:NW-D20-3

Giá:22.500.000 VNĐ

Tủ bánh để bàn

ID:NW-D-20

Giá:22.500.000 VNĐ

Tủ bánh kem 900

ID:NW-900-3

Giá:29.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem mini

ID:NW-50-3

Giá:Liên hệ

Tủ bánh kem để bàn

ID:NW-50-2

Giá:Liên hệ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-18-5

Giá:64.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-15-3S

Giá:47.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 5 tầng

ID:NW-15-3

Giá:Liên hệ

Tủ bánh quày bar

ID:NW-12-3

Giá:34.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem

ID:NW-4-18

Giá:45.000.000 VNĐ

Tủ bánh kem 4 tầng

ID:NW-4-18

Giá:45.000.000 VNĐ

Lò nướng bánh

Máy đánh kem 20L tiêu chuẩn Châu Âu

ID:NW-B20F

Giá:9.500.000 VNĐ

Máy đánh kem 10L tiêu chuẩn Châu Âu

ID:NW-B10B

Giá:7.200.000 VNĐ

Lò nướng 1 tầng 2 khay GAS

ID:NW-1-2-GAS

Giá:10.000.000 VNĐ

Lò nướng bánh 1 tầng 2 khay điện

ID:NW-1-2

Giá:8.000.000 VNĐ

0