Tủ đông

Tủ đông

Tủ đông

Tủ đông

Tủ đông
Tủ đông

Một số hình ảnh công trình lắp đặt tại siêu thị của NorthWind 

Tủ trưng bày trái cây, thực phẩm tươi sạch tươi sống 

0